جامبو بگ دو سر قیف

#

مشخصات محصول

  • نام شیمیایی :

    جامبو بگ دو سر قیف

  • خصوصیات :

  • توضیح محصول :

    توضیحات مورد نظردیوارهای غیرباربر LSF در این مکان قرار میگیرد.