واحد تولید و کیفیت
دارای کادر متخصص مجرب در امر تولید،کنترل کیفیت مواد اولیه،کنترل کیفیت حین تولید و محصول نهایی می باشد. در جهت بهبود مستمر کیفیت و به روز رسانی مداوم تکنولوی قدم بر می دارد.R&D این شرکت با داشتن واحدهای طرح و برنامه، با نرم افزارهای روز دنیا بوده،که باعث تضمین کیفیت DCS کارخانه کربنات سدیم تمام اتوماتیک بوده و مجهز به سیستم محصول می گردد.