ماموریت و ارزش ها

ماموریت

شرکت کربنات سدیم سمنان به منظور توسعه اقتصادی و رشد پایدار پا در رکاب تولید و عرضه محصول با کیفیت و قابل رقابت در داخل و خارج از کشور نموده است.

چشم انداز

شرکت کربنات سدیم در سال 1386 به عنوان واحد صنعتی نمونه کشوری و در سال 1387 واحد معدنی نمونه کشوری، یکی از تولید کننده برتر سبز در ایران با کیفیت تولید در سطح جهان خواهد بود.

استراتژی:

  • افزایش رضایتمندی مشتریان
  • بهبود کیفیت محصولات و خدمات
  • ارتقاء بهره وری دارایی ها
  • افزایش فروش داخلی و خارجی از طریق بازاریابی موثر
  • ارتقا قابلیت ها و مهارتهای کارکنان در چارچوب یک سازمان فرایند گرا
  • مدیریت هزینه مبتنی بر بودجه
  • نواوری در محصولات و خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتی

ارزش های تعهد شده

مشتریان :
موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان است.

کارکنان:
کارکنان شایسته(علاقمند به یادگیری و کار تیمی،متعهد،پاسخگو،مسئولیت پذیر،خلاق و نوآور) به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه کربنات سدیم تلقی می شوند.
سهامداران:
رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی،فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین میگردد.

تامین کنندگان و شرکای تجاری:
تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت میگیرد.

جامعه:
رسالت و مسئولیت اجتماعی کربنات سدیم سمنان در قبال جامعه و محیط زیست در راستای رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است. دقت در بهبود شرایط محیط کارکنان و احترام به ارزش های جامعه ای که در آن زندگی میکنیم حائز اهمیت است.