مدیران و هیئت مدیره


خداوند را شاکر و سپاسگزارم که فرد فرد اعضای خانواده کربنات سدیم سمنان با درکی روشن از مسیر حرکت تحولی شرکت به سوی مقصدی در بالاترین سطح تعالی در حرکتند.این روند تحولی،ماحاصل تعهدات و پایبندی ما نسبت به ارزش های متعالی و در راستای مسئولیت اجتماعی ماست. کارکنان شاسته و مسئولیت پذیر مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه کربنات سدیم تلقی می شوند و موفقیت شرکت ما در گرو رضایت مشتریان است. با تکیه بر همین ارزش هاست که صبور،سنگین،با اعتماد به نفس بالا و در عین حال قدرتمندانه،به سمت محقق نمودن چشم انداز جهانی ترسیم شده و در سطح جهان در حرکت می باشیم. کار مداوم در عرصه صنعت به ما آموخته است که همواره در اوج آمادگی، حرف تازه ای داشته باشیم که بدون فرصت سوزی، در تعاملی پویا با محیط عملیاتی نماییم و با درک عمیق از دغدغه های مشتریان خود حامل بهترین راه حل عملی برای آنان باشیم. • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  علی محبوبیان
  عضو هیات مدیره

  علی محبوبیان
 • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  یعقوب محبوبیان
  عضو هیات مدیره

  یعقوب محبوبیان
 • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  محمود محبوبیان
  رئیس هیات مدیره

  سمت های قبلی
  محمود محبوبیان
 • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  ایوب محبوبیان
  عضو هیات مدیره

  سمت های قبلی
  ایوب محبوبیان
 • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  احد محبوبیان
  عضو هیات مدیره

  احد محبوبیان
 • نام:
  سمت:
  ایمیل:
  مرتضی اسلامی
  مدیر عامل
  eslami@iranssaco.com
  مرتضی اسلامی